Μονοαξονικά Σκαπτικά BCS

Αποτελέσματα 1 - 15 από 15
BCS Σκαπτικό 728 Powersafe REV Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο Honda GP160 4,8 Hp Τροχοί 6,5/80-12 Με Φρέζα 66 cm
BCS Σκαπτικό 728 Powersafe REV Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο Honda GP160 4,8 Hp Τροχοί 6,5/80-12 Με Φρέζα 66 cm

BCS Σκαπτικό 728 Powersafe REV Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο Honda GP160 4,8 Hp Τροχοί 6,5/80-12 Με Φρέζα 66 cm

BCS Σκαπτικό 728 Powersafe REV Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο Honda GP160 4,8 Hp Τροχοί 6,5/80-12 Με Φρέζα 66 cm
3534,00 €
BCS Σκαπτικό 738 Powersafe REV Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο Honda GP270 8,6 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 66 cm
BCS Σκαπτικό 738 Powersafe REV Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο Honda GP270 8,6 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 66 cm

BCS Σκαπτικό 738 Powersafe REV Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο Honda GP270 8,6 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 66 cm

BCS Σκαπτικό 738 Powersafe REV Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο Honda GP270 8,6 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 66 cm
3834,00 €
BCS Σκαπτικό 740 Powersafe Κινητήρα Βεωζίνα Τετράχρονο Honda GX390 11,7 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm
BCS Σκαπτικό 740 Powersafe Κινητήρα Βεωζίνα Τετράχρονο Honda GX390 11,7 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm

BCS Σκαπτικό 740 Powersafe Κινητήρα Βεωζίνα Τετράχρονο Honda GX390 11,7 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm

BCS Σκαπτικό 740 Powersafe Κινητήρα Βεωζίνα Τετράχρονο Honda GX390 11,7 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm
4372,00 €
BCS Σκαπτικό 738 Powersafe REV Κινητήρα Πετρέλαιο Kohler kd350 7,5 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 66 cm
BCS Σκαπτικό 738 Powersafe REV Κινητήρα Πετρέλαιο Kohler kd350 7,5 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 66 cm

BCS Σκαπτικό 738 Powersafe REV Κινητήρα Πετρέλαιο Kohler kd350 7,5 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 66 cm

BCS Σκαπτικό 738 Powersafe REV Κινητήρα Πετρέλαιο Kohler kd350 7,5 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 66 cm
4795,00 €
BCS Σκαπτικό 740 Powersafe Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο HONDA GXE390 11,7 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm
BCS Σκαπτικό 740 Powersafe Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο HONDA GXE390 11,7 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm

BCS Σκαπτικό 740 Powersafe Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο HONDA GXE390 11,7 Hp Με Μίζα Χωρίς Μπαταρία Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm

BCS Σκαπτικό 740 Powersafe Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο HONDA GXE390 11,7 Hp Με Μίζα Χωρίς Μπαταρία Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm
4805,00 €
7408
BCS Σκαπτικό 740 Powersafe Κινητήρα Πετρέλαιο Yanmar L100V 9,1 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm

BCS Σκαπτικό 740 Powersafe Κινητήρα Πετρέλαιο Yanmar L100V 9,1 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm

BCS Σκαπτικό 740 Powersafe Κινητήρα Πετρέλαιο Yanmar L100V 9,1 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm
5160,00 €
7505
145

BCS Σκαπτικό 750 Powersafe Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο Honda GX390 11,7Hp Τροχοί 6,5/80-12 Με Φρέζα 85L cm

BCS Σκαπτικό 750 Powersafe Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο Honda GX390 11,7Hp Τροχοί 6,5/80-12 Με Φρέζα 85L cm
5447,00 €
BCS Σκαπτικό 740 Powersafe Κινητήρα Πετρέλαιο Yanmar L100V 9,1 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm
BCS Σκαπτικό 740 Powersafe Κινητήρα Πετρέλαιο Yanmar L100V 9,1 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm

BCS Σκαπτικό 740 Powersafe Κινητήρα Πετρέλαιο Yanmar L100V 9,1 Hp Με Μίζα Χωρίς Μπαταρία Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm

BCS Σκαπτικό 740 Powersafe Κινητήρα Πετρέλαιο Yanmar L100V 9,1 Hp Με Μίζα Χωρίς Μπαταρία Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm
5566,00 €
780 hy9

BCS Σκαπτικό 780 HY Powersafe Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο Honda GX390 11,7Hp Τροχοί 5.00-10 Με Φρέζα 80 cm

BCS Σκαπτικό 780 HY Powersafe Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο Honda GX390 11,7Hp Τροχοί 5.00-10 Με Φρέζα 80 cm
5566,00 €
780 hy4

BCS Σκαπτικό 780 HY Powersafe Κινητήρα Πετρέλαιο Yanmar L100V 9,1Hp Τροχοί 5.00-10 Με Φρέζα 80 cm

BCS Σκαπτικό 780 HY Powersafe Κινητήρα Πετρέλαιο Yanmar L100V 9,1Hp Τροχοί 5.00-10 Με Φρέζα 80 cm
6355,00 €
BCS Σκαπτικό 770 Powersafe Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο Honda GX390 11,7 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm
BCS Σκαπτικό 770 Powersafe Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο Honda GX390 11,7 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm

BCS Σκαπτικό 770 Powersafe Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο Honda GX390 11,7 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm

BCS Σκαπτικό 770 Powersafe Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο Honda GX390 11,7 Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm
6760,00 €
BCS Σκαπτικό 750 Powersafe Κινητήρα Πετρέλαιο Kohler KD440 10,5Hp Τροχοί 6,5/80-12 Με Φρέζα 85L cm
155

BCS Σκαπτικό 750 Powersafe Κινητήρα Πετρέλαιο Kohler KD440 10,5Hp Τροχοί 6,5/80-12 Με Φρέζα 85L cm

BCS Σκαπτικό 750 Powersafe Κινητήρα Πετρέλαιο Kohler KD440 10,5Hp Τροχοί 6,5/80-12 Με Φρέζα 85L cm
6846,00 €
770 hy1
BCS Σκαπτικό 770 Powersafe Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο Honda GX390 11,7 Hp Με Μίζα Χωρίς Μπαταρία Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm

BCS Σκαπτικό 770 Powersafe Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο Honda GX390 11,7 Hp Με Μίζα Χωρίς Μπαταρία Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm

BCS Σκαπτικό 770 Powersafe Κινητήρα Βενζίνη Τετράχρονο Honda GX390 11,7 Hp Με Μίζα Χωρίς Μπαταρία Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm
7194,00 €
770 hy2
BCS Σκαπτικό 770 Powersafe Κινητήρα Πετρέλαιο Yanmar L100V 9,1Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm

BCS Σκαπτικό 770 Powersafe Κινητήρα Πετρέλαιο Yanmar L100V 9,1Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm

BCS Σκαπτικό 770 Powersafe Κινητήρα Πετρέλαιο Yanmar L100V 9,1Hp Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm
7549,00 €
BCS Σκαπτικό 770 Powersafe Κινητήρα Πετρέλαιο Yanmar L100V 9,1Hp Με Μίζα Χωρίς Μπαταρία Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm
BCS Σκαπτικό 770 Powersafe Κινητήρα Πετρέλαιο Yanmar L100V 9,1Hp Με Μίζα Χωρίς Μπαταρία Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm

BCS Σκαπτικό 770 Powersafe Κινητήρα Πετρέλαιο Yanmar L100V 9,1Hp Με Μίζα Χωρίς Μπαταρία Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm

BCS Σκαπτικό 770 Powersafe Κινητήρα Πετρέλαιο Yanmar L100V 9,1Hp Με Μίζα Χωρίς Μπαταρία Τροχοί 5.0-10 Με Φρέζα 80 cm
7954,00 €
 •  

  +30 2810315430

 •  

  +30 2810311633

 •  

  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 •  

  Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 426, Ηράκλειο, Ελλάδα